Podpora & servis

Zde naleznete informace k nabízenému servisu JURA. Tato sekce nabízí tipy a odpovědi k položeným dotazům a pomůže vysvětlit názvosloví a symboly.

Máte možnost stáhnout si rady, instrukce či software.

Vědomostní navigátor je interaktivním průvodcem. Zde je zpřístupněný pro nahlédnutí nebo připravený ke stahování.

Stiskem jednotlivých kapitol je orientace v hlavní nabídce vlevo nebo v obsahovém pohledu vpravo, velmi snadná.