Názvosloví a symboly

Technické názvosloví a symboly používané u JURA technologie je popsané níže.

Použité technické termíny uvedeny zde v textu – např. na stránkách produktu – vám vysvětlíme. Když budete pohybovat myší nad textem, zobrazí se vysvětlení pojmu.Nulový odběr energie


Patentovaná inovace JURY, Zero Energy Switch (nulový odběr energie) pracuje tak, že neodebírá energii, pokud je přístroj oddělen od elektrické sítě hlavním vypínačem.
Pokud byla připravována káva, přístroj se automaticky propláchne před vypnutím.