Ochrana dat a podmínky dalšího použití.

Představení

Firma JURA Elektroapparate AG ze Švýcarska, zkráceně nazývána JURA, spolu s firmou Petraco s.r.o. a dalšími prodejními zastupci, vám děkují za návštěvu našich stránek a srdečně vás vítají u JURA.
Na tomto místě bychom vás chtěli seznámit s naší politikou ochrany našich dat a s podmínkami jejich použití.

Přístupem a prohlížením webových stránek JURA a prodejních zástupců bezvýhradně souhlasíte s podmínkami použití těchto zveřejněných dat podle podmínek JURA.

Zákaznická data a jejich užití

Přístup na všechny naše stránky je zdarma.

Pokud by jste nás rádi kontaktovali osobně, vyplňte prosím připravený formulář. Některé údaje v tomto formuláři jsou nepovinné jiné je nutno vyplnit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudou vyplněny nezbytné údaje, nebude možno formulář odeslat.

Firma JURA použije zadaná data pouze v rámci své vnitřní potřeby vyřízení vašeho požadavku, pro uveřejnění na odpovědní kartě, odpovědním emailu či formuláři. Dáváme vám příslib, že dál budou údaje použity pouze pro statistické účely.

Další práce s daty bude prováděna dle běžných bezpečnostních standartů za využití co nejvyššího možného zabezpěčení při internetových aktivitách.

JURA a další zástupci, přicházející do styku s těmito údaji, nepoužijí údaje pro nevyžádanou poštu/ spamming t.j. na uvedené emailové adresy nebudou opakovaně zasílány nevyžádané komerční emaily.

JURA chrání datovou síť použitím softwarové ohrany – firewall a hesla. I přes tuto ochranu nemůžeme garantovat 100% bezpečnost komunikace. Stejně tak je mimo rámec našich možností ochránit data při internetovém přenosu.

Novinky

JURA by vás rád příležitostně informoval o novinkách a službách, které by pro vás mohly být zajímavé.
Můžete si objednat naše Novinky (Newsletter) pomocí formuláře v oddíle “KONTAKT”.
Při tomto přihlášení k odběru Novinek budou vámi uvedené údaje chráněny a máte možnost kdykoliv s z odběru Novinek odhlásit. V takovém případě jednoduše klikněte na zrušit odběr Novinek “Cancel Newsletter subscription” v zasleném emailu.

Cookies

Jako cookie jsou označeny soubory zaslané webem vašemu internetovému prohlížeči a uložené na vašem počítači.
Prosím, vezměte na vědomí, že cookie neslouží k získání informací o vaší identitě či soukromí.
Informace takto získané prostřednictvím našich stránek jsou anonymní. Slouží nám k přizpůsobení a zdokonalení JURA stránek na základě zákaznických přání. Právě pro tyto účely cookie používáme.

Obchodní dohoda s třetími stranami

JURA vám dává příslib, že získaná data nebudou poskytnuta třetím stranám.

Na našich stránkách jsou odkazy i na jiné společnosti a jejich stránky. V těchto případech nemáme možnost zajistit bezpečnost uchování údajů, které uvedete na stránkách těchto společností.

Změny

Vyhrazujeme si právo provézt kdykoliv změnu našich stránek.

Přístup k JURA produktům a službám.

Webové stránky JURA mohou obsahovat informace o produktech a službách poskytovaných ve světě, které ale nemusí být v jednotlivých regionech či zemích k dispozici.

Zákonné informace

Představení

Žádná z informací uveřejněných na webových stránkách JURA či “Newsletter” emailu nejsou závaznou nabídkou navštěvníků webu či čtenářů emailu.

Ochrana značky a duševního vlastnictví

Veškerý obsah webových stránek JURA, a to i jednotlivě jako značky, loga, obrázky, fotky, texty, vzhled atd. Jsou vlastnictví JURA a zákonem chráněny.

Odpovědnost

JURA nenese žádnou odpovědnost za informace získané z webu či prostřednictví ”Newsletter” emilu.

Webové stránky JURA mohou obsahovat chyby. JURA si vyhrazuje právo na změnu stránek, kdykoliv a bez jakéhokoliv souhlasu či upozornění. JURA nezodpovídá za správnost, aktuálnost a kompletnost informací. JURA si vyhrazuje právo odstranění všech či jednotlivých stránek nebo zamezení přístupu.

Pokud si během návštěvy našich stránek nahrajete jakoukoliv informaci, činíte tak na vlastní zodpovědnost. JURA nezodpovídá v tomto spojení za možný virus, který může napadnout váš počítač.

Aplikace práva, příslušný sou.

Podmínky se řídí využitím švýcarského práva.

V případě sporu jsou strany srozuměny, že místně příslušným je soud Balsthal, (Solothurn), Švýcarsko, a zde by byl spor rozhodován.

°°°°°°°°°

Dopňující text pro prodejce:

Odkazy a závazky v souvislosti s bezpečností dat platí i pro vztah mezi JURA a jeho prodejci.

Další důležité podmínky můžete nalézt v:

The General Terms and Conditions of Business (AGB)

Vytvoření odkazů na naše stránky je zakázáno bez písemného souhlasu JURA.

°°°°°°°°°°